Mentorschap voor uw kind

gastouder
gastouder
Mentorschap voor uw kind - 28-11-2017

Een van de stappen die  zijn ingezet op alle kinderdagverblijven van DOL FIJN is het mentorschap. Aan ieder kind is inmiddels een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind. De mentor is het aanspreekpunt voor u als ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, moet de mentor uw kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals, met toestemming van u als ouders.

Individuele behoeftes van het kind
Door het volgen van de ontwikkeling van een kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.

De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen goed worden gevolgd. Deze werkwijze maakt het mogelijk om tijdig bijzonderheden te signaleren.

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS