Samen Groeien

Samen Groeien
Samen Groeien

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind verzorging, geborgenheid en uitdaging nodig. DOL FIJN wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Wij bieden uw kind een vertrouwde, veilige en vooral ook leuke plek.

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is de basis van ons handelen binnen de verschillende werksoorten. Vertrouwen speelt een belangrijke rol. In het pedagogisch beleid zijn de pedagogische doelen van Professor Riksen-Walraven uit de “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen” (WKKP) herkenbaar. Wilt u meer lezen over ons pedagogisch beleid? Neem gerust contact met ons op.

Normen en waarden

Een belangrijk onderdeel van het pedagogisch beleid omvat de normen en waarden. Wij gaan op respectvolle wijze met elkaar om. We staan open voor meningen, gevoelens, wensen en behoeften van anderen en proberen daaraan te voldoen. Door positieve gedragsaanwijzingen en goede basiscommunicatie ondersteunen we positieve relaties van kinderen met hun directe omgeving. Wij respecteren en houden rekening met de religieuze overtuiging van ouders en kinderen.

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS