Samen Zorgen

Samen Zorgen
Samen Zorgen

De brede expertise van DOL FIJN  is een garantie voor oplossingen op maat. Voor iedere vraag in het brede spectrum van kinderopvang en opvoedondersteuning heeft DOL FIJN  een passend antwoord voor de ouders, professionele hulpverleners, welzijnsorganisaties en gemeenten. De toepassing van een maatwerkoplossing zorgt voor kwaliteit van dienstverlening en onderscheidt DOL FIJN  van andere organisaties. Het gaat namelijk verder dan het opvangen van kinderen. De organisatie is zo ingericht dat alles eraan meewerkt kinderen te laten meedoen, waar nodig met ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze ondersteuning tijdelijk is, en erop gericht is kinderen terug te laten stromen in ‘normale’ groepen. Onder de noemer DOL FIJN  Samen Zorgen positioneert DOL FIJN zich als kennispartner en no-nonsens problemsolver in zorg- en welzijnnetwerken, Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociaal Wijkteam.

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS