Kwaliteit

Kwaliteit
Kwaliteit

Fantastische locaties

Alle locaties van DOL FIJN voldoen vanzelfsprekend aan de strenge kwaliteitseisen op het gebied van beschikbare ruimte en inrichting. Dit geldt ook voor de woningen van de gastouders. Daarnaast is er altijd sprake van voldoende, deskundig personeel. Gastouders zijn vaak al jarenlang werkzaam voor DOL FIJN en worden persoonlijk begeleid door bemiddelingsmedewerkers van DOL FIJN. Zij vangen de gastkinderen op in hun eigen huis en gezin en bieden professionele opvang op maat.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Op al onze peuterspeelzalen wordt hoogwaardige VVE aangeboden met behulp van de methode Piramide. Daarnaast is er een aantal gastouders, dat werkt met de methode KIKI, een VVE programma speciaal voor de gastouderopvang. Taal vormt in deze methode een belangrijk hulpstuk voor alle aspecten van de ontwikkeling. Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben wat betreft hun (taal)ontwikkeling, kunnen een indicatie vanuit het consultatiebureau ontvangen voor VVE en komen op de peuterspeelzalen in aanmerking voor extra dagdelen. Met deze extra aandacht is de kans op een goede start op de basisschool groter.

Persoonlijke aandacht

In onze contacten met ouders, pedagogisch medewerkers en gastouders vinden wij persoonlijke aandacht heel belangrijk. Zo nemen pedagogisch medewerkers en gastouders de tijd om bij het halen en brengen van de kinderen informatie uit te wisselen met de ouders. Ook via schriftjes wordt, vooral bij jonge kinderen, uitgewisseld hoe de dag verlopen is. Gastouders zijn vaak jarenlang werkzaam voor DOL FIJN en worden persoonlijk begeleid door middel van huisbezoeken door bemiddelingsmedewerkers van DOL FIJN.

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS