Veiligheid

Veiligheid
Veiligheid

Risico inventarisatie en evaluatie

De fysieke omgeving waar de kinderen verblijven is veilig en hygiënisch. Jaarlijks worden de risico’s veiligheid, gezondheid en brandveiligheid geïnventariseerd bij alle locaties van kinderopvang en bij alle woningen van gastouders. Daar waar nodig worden acties ondernomen. De GGD inspecteert jaarlijks al onze locaties en diverse gastouders: inspectierapporten zijn in te zien via onze website. Kinderen kunnen niet overal tegen beschermd worden. Naast het bieden van veiligheid wordt ook belang gehecht aan het bieden van uitdagingen. In een uitdagende omgeving kunnen kinderen ontdekken en zich ontwikkelen.

Verklaring omtrent gedrag

Alle medewerkers, gastouders en ook alle huisgenoten van gastouders van 18 jaar en ouder zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in verband met de continue screening.

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe betekent dat op elk moment de reële kans moet bestaan dat er een volwassene meekijkt of meeluistert met de beroepskracht binnen de kinderdagverblijven. Onze locaties hebben daarom veel ramen, ook binnen. Pedagogisch medewerkers werken zo veel mogelijk samen en weten dat op momenten dat zij alleen met de kinderen zijn, ouders of andere collega’s onverwacht binnen kunnen komen. Wij vertalen het vierogenprincipe ook in een open aanspreekcultuur en werken aan een positief, collegiaal werkklimaat waarin we zaken bespreekbaar maken met elkaar.

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS