BSO

primary-school-kids-main-1764×700
primary-school-kids-main-1764×700
BSO

Bijkomen in een huiselijke omgeving

Kinderopvang DOL FIJN biedt buitenschoolse opvang aan, zowel buiten als binnen de school in een huiselijke omgeving. Kinderen die (nog) niet alleen van school naar de BSO kunnen komen, worden door een pedagogisch medewerker of door een taxi opgehaald. De eventuele taxikosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Meedoen aan uitdagende activiteiten

Wij bieden allereerst ruimte om in een huiselijke omgeving bij te komen van de schooldag. Een kind mag zelf aangeven hoe het zijn of haar vrije tijd wil doorbrengen. Even rustig een boekje lezen kan. Maar de BSO biedt naast opvang ook uitdaging door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. In ons Pedagogisch Beleidsplan wordt e.e.a uitgebreid omschreven.

In een schoolweek

Kinderen komen na schooltijd naar de BSO, dat kan zijn om 12.00 uur op woensdag en soms op vrijdag of na 15.00 uur, afhankelijk van de eindtijd van de school. Tijdens schoolweken drinken we samen wat en eten we een stuk fruit, een crackertje of iets dergelijks. Op een lange middag lunchen we eerst gezamenlijk. Na dit vaste moment beginnen eventueel geplande activiteiten via het activiteitenprogramma dat elke 6 weken verandert. We streven ernaar om elke week 3 verschillende activiteiten aan te bieden verspreid over de week. Verschillende thema’s komen aan bod: kunst, natuur, fotografie etc. Als kinderen niet hebben gekozen voor een activiteit kunnen ze vrij kiezen: buiten spelen, huiswerk maken, spelletje doen.

Voorschoolse opvang

Op diverse vestigingen bieden wij ook voorschoolse opvang aan. Op onze vestiging Tipper (Norschoten), Achterop (basisschool Antonius), de Burgt en op basisschool de Lijsterhof bieden wij kinderen een fijne start van hun schooldag. Voorschoolse opvang is enkel mogelijk in combinatie met een BSO contract. Indien u interesse heeft in een plaats op onze voorschoolse opvang, die geopend is vanaf 7.00 uur, kunt u contact opnemen met ons servicebureau.

In de vakantie

In de vakanties zijn wij open vanaf 08.00 uur en plannen wij geregeld dagjes uit. We brengen dagjes door bij educatieve agrariërs in de omtrek, gaan een dagje uit ons dak bij Boerderijpret, bezoeken een pannenkoekenhuis of zijn te vinden in het Kootwijkerzand. De locaties die we bezoeken zijn voor vele ouders een inspiratiebron voor een gezinsuitje en bezorgen uw kind het echte vakantiegevoel.

Inschrijven

Op onze contactpagina kunt u rechts onderin het digitale inschrijfformulier vinden.

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht mee te denken over belangrijke beleidsonderwerpen in de kinderopvang. DOL FIJN heeft hiervoor een oudercommissie ingesteld.

Er is in principe een aparte oudercommissie voor alle locaties van DOL FIJN en daarnaast een centrale oudercommissie. Oudercommissieleden vergaderen ongeveer drie keer per jaar zowel per locatie als centraal over o.a. het pedagogisch beleidsplan, het voedingsbeleid, de tarieven, het inspectierapport van de GGD, hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie, de totale dienstverlening en brengen hierover advies uit aan DOL FIJN. Daarnaast worden oudercommissieleden gevraagd aanwezig te zijn bij bijzondere activiteiten.

Als er op een specifieke locatie geen oudercommissie aanwezig is, doordat ouders niet geïnteresseerd zijn in deelname, wordt overgegaan tot alternatieve ouderraadpleging. Dit houdt in dat de ouders van desbetreffende locatie worden geïnformeerd over de agendapunten van de oudercommissievergadering en daarover hun advies kunnen geven.

Ouders die met de oudercommissie willen meepraten, kunnen zich uiteraard aanmelden voor de vrijwillige functie van oudercommissielid via bovenstaand mailadres of bij de pedagogisch medewerkers. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

De centrale oudercommissie is te bereiken via ockinderopvangbarneveld@gmail.com.

Algemene Voorwaarden
Aanvullende Algemene Voorwaarden

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS