Peuteropvang

Peuteropvang
Peuteropvang
Peuteropvang

Een peuteropvang is een plek voor kinderen vanaf 2,5  tot 4 jaar. Kinderen kunnen eventueel vanaf 2 jaar geplaatst worden, mits er geen wachtlijst is op de locatie. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en leren spelenderwijs zich te ontplooien. “Spelen en ontmoeten”. De tijd op de peuteropvang is een periode waarin uw kind leert samen spelen, leert omgaan met andere leeftijdgenootjes en de woordenschat vergroot.

VVE programma Piramide

Op alle peuteropvang van DOL FIJN wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. Peuters die in aanmerking komen voor VVE (hiervoor is een indicatie van het consultatiebureau noodzakelijk) volgen 3 dagdelen het VVE programma en komen in aanmerking voor een sterk gereduceerde ouderbijdrage. In principe worden de geïndiceerde peuters zo spoedig mogelijk 3 dagdelen geplaatst. Bij een wachtlijst zullen de geïndiceerde peuters van 3 jaar voorrang krijgen. Door middel van het VVE programma kunnen de peuters zich spelenderwijs ontwikkelen onder deskundige leiding.

Geen indicatie?

Peuters zonder indicatie zijn uiteraard van harte welkom! U komt dan in aanmerking voor 1 of 2 dagdelen, als er ruimte is kan in overleg ook een 3e dagdeel afgenomen worden. Op de peuteropvang komen per dagdeel circa 16 peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Indien de wachtlijst het toelaat is het mogelijk uw peuter op de leeftijd vanaf 2 jaar te plaatsen. U kunt contact opnemen met het servicebureau over de plaatsing en de tarieven.

Op de locaties begeleiden twee ervaren pedagogisch medewerkers die VVE gecertificeerd zijn de peuters in hun spel. De doorgaande ontwikkelingslijn wordt van iedere peuter goed gevolgd en beschreven zodat, na een professionele overdracht aan de basisschool, uw kind goed kan starten.

Ouders

Ook voor u als ouder is het prettig om naar de peuteropvang te gaan, u ontmoet hier andere ouders en u kunt terecht met kleine opvoedingsvragen. Kortom voor zowel het kind als de ouder is de peuteropvangperiode waardevol. Wilt u nog meer weten, in ons Pedagogisch Beleidsplan staat nog meer over onze werkwijze.

Inschrijven

Op onze contactpagina kunt u rechts onderin het digitale inschrijfformulier vinden.

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht mee te denken over belangrijke beleidsonderwerpen in de kinderopvang. DOL FIJN heeft hiervoor een oudercommissie ingesteld.

Er is in principe een aparte oudercommissie voor alle locaties van DOL FIJN en daarnaast een centrale oudercommissie. Oudercommissieleden vergaderen ongeveer drie keer per jaar zowel per locatie als centraal over o.a. het pedagogisch beleidsplan, het voedingsbeleid, de tarieven, het inspectierapport van de GGD, hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie, de totale dienstverlening en brengen hierover advies uit aan DOL FIJN. Daarnaast worden oudercommissieleden gevraagd aanwezig te zijn bij bijzondere activiteiten.

Als er op een specifieke locatie geen oudercommissie aanwezig is, doordat ouders niet geïnteresseerd zijn in deelname, wordt overgegaan tot alternatieve ouderraadpleging. Dit houdt in dat de ouders van desbetreffende locatie worden geïnformeerd over de agendapunten van de oudercommissievergadering en daarover hun advies kunnen geven.

Ouders die met de oudercommissie willen meepraten, kunnen zich uiteraard aanmelden voor de vrijwillige functie van oudercommissielid via bovenstaand mailadres of bij de pedagogisch medewerkers. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

De centrale oudercommissie is te bereiken via ockinderopvangbarneveld@gmail.com.

Direct inschrijven?

Via deze link: http://www.rosawebservice.nl/rosa/inschrijven/kdvstap1.php?bdf_nr=2463 kunt u zich direct digitaal bij ons inschrijven.

Algemene Voorwaarden
Aanvullende Algemene Voorwaarden

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS