Wie zijn wij

SONY DSC
SONY DSC
Wie zijn wij

Altijd passende opvang bij u in de buurt

DOL FIJN is een kinderopvangorganisatie die is ontstaan na een samengaan van Kinderdagverblijf Dol-fijn, BSO De Inktvis, Regionaal Gastouderbureau Harlekijn en De Blokkentoren Peuterspeelzalen. Jarenlange ervaring in het bieden van professionele opvang en begeleiding aan kinderen is verenigd in DOL FIJN.

Filmpje: DOL FIJN

Meer dan alleen kinderopvang

DOL FIJN biedt kinderen optimale ontwikkelingskansen in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de peuteropvang en gastouderopvang. Ons motto “meer dan alleen kinderopvang” vindt u terug in een diversiteit aan aanbod en in een verantwoord dagritme met een doordacht programma met uitdagende thema’s.

Fantastische locaties

Alle locaties van DOL FIJN voldoen vanzelfsprekend aan de strenge kwaliteitseisen op het gebied van beschikbare ruimte en inrichting. Dit geldt ook voor de woningen van de gastouders. Daarnaast is er altijd sprake van voldoende, deskundig personeel.

Gastouders zijn vaak al jarenlang werkzaam voor DOL FIJN en worden persoonlijk begeleid door bemiddelingsmedewerkers van DOL FIJN. Zij vangen de gastkinderen op in hun eigen huis en gezin en bieden professionele opvang op maat.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Op al onze peuteropvang wordt hoogwaardige VVE aangeboden met behulp van de methode Piramide. Daarnaast zijn er gastouders, die werken met de methode KIKI, een VVE programma speciaal voor de gastouderopvang. Taal vormt in deze methode een belangrijk hulpstuk voor alle aspecten van de ontwikkeling. Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben wat betreft hun (taal)ontwikkeling, kunnen een indicatie vanuit het consultatiebureau ontvangen voor VVE en komen op de peuterspeelzalen in aanmerking voor extra dagdelen. Aan kinderen met een officiële verwijzing vanuit het consultatiebureau voor VVE die op het kinderdagverblijf zitten, kan een combinatiearrangement worden aangeboden als peuteropvang en kinderdagverblijf onder een dak zitten. Door de nauwe samenwerking van de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en peuteropvang wordt de educatieve kwaliteit gebundeld.  Met deze extra aandacht is de kans op een goede start op de basisschool groter.

Persoonlijke aandacht

In onze contacten met ouders, gastouders en pedagogisch medewerkers is persoonlijke aandacht heel belangrijk. Zo nemen pedagogisch medewerkers en gastouders de tijd om bij het halen en brengen van de kinderen informatie uit te wisselen met de ouders. Gastouders worden persoonlijk begeleid door middel van huisbezoeken door de bemiddelingsmedewerkers van DOL FIJN. Daarnaast zijn er diverse vormen van overleg met ouders, gastouders en pedagogisch medewerkers om ervaringen te delen en kennis te vergroten.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind verzorging, geborgenheid en uitdaging nodig. DOL FIJN wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Wij bieden uw kind een vertrouwde, veilige en vooral ook leuke plek.

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is de basis van ons handelen binnen de verschillende werksoorten. Vertrouwen speelt een belangrijke rol. In het pedagogisch beleid zijn de pedagogische doelen van Professor Riksen-Walraven uit de “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen” (WKKP) herkenbaar. Het pedagogisch beleid kunt u vinden in de verschillende pedagogische beleidsplannen op de website.

Normen en waarden

Een belangrijk onderdeel van het pedagogisch beleid omvat de normen en waarden. Wij gaan op respectvolle wijze met de medewerkers, de kinderen, de ouders en gastouders om. We staan open voor meningen, gevoelens, wensen en behoeften van anderen en proberen daaraan te voldoen. Door positieve gedragsaanwijzingen en goede basiscommunicatie ondersteunen we positieve relaties van kinderen met hun directe omgeving. Wij respecteren en houden rekening met de religieuze overtuiging van ouders en kinderen.

Links

www.bevallenistopsport.nl

Bekijk al het nieuws

dolfijn

NIEUWS